Nivelreuma

Nivelreuma on kaikista kroonisista tulehduksellisista nivelsairauksista yleisin.

Nivelreuman oireita
Nivelreumalle on tyypillistä nivelten arkuus ja aamuisin tuntuva nivelten jäykkyys. Nivelreuma alkaa yleensä käsien ja jalkojen nivelistä, mutta saattaa alkaa mistä nivelestä tahansa. Sairastunut nivel on arka, usein kuumottava ja nivelen ympärillä on turvotusta. Samoin varpaiden tyvinivelten arkuus liittyy usein alkavaan nivelreumaan.

Nivelreuman diagnosointi ja hoito
Niveloireisen potilaan tutkimustulokset eivät aina ole yksiselitteisiä. Laboratoriokokeissa tulehdusarvot ovat yleensä koholla, mutta ne saattavat olla myös täysin normaalit. Reumatekijä voidaan tutkia verestä, mutta noin kolmanneksella reumapotilaista tulos on negatiivinen. Tämän takia tarvitaan aina huolellinen ja kokonaisvaltainen tutkimus.

Reumalääkkeiden määrä on vuosien varrella jatkuvasti lisääntynyt ja nivelreuman hoitomahdollisuudet ovat parantuneet. Uusimpia nivelreumaan käytettäviä lääkkeitä ovat ns. biologiset lääkkeet jotka usein rauhoittavat vaikeankin reuman oireita. Varhaisessa vaiheessa aloitettu hoito tehoaa paremmin. Tämän vuoksi on tärkeää, että nivelreuma todetaan mahdollisimman varhain ja että riittävän tehokas hoito aloitetaan aikaisessa vaiheessa.