Oikomishoito

Joskus hampaat ovat vähän sekaisin. Hammaskaarella saattaa olla ahtautta tai ylä- ja alaleuka eivät sovi hyvin vastakkain. Oikomishoidossa hampaita siirretään oikomiskojeella, joka voi olla joko kiinteä tai irrotettava. Mikäli kasvua on vielä jäljellä voidaan vaikuttaa leuan kasvuun joko kiihdyttävästi tai jarruttavasti. Oikomishoito on mahdollista aikuisiälläkin.

Mikäli leukojen epäsuhta on niin suuri, ettei pelkästään hampaita siirtämällä saada aikaan toimivaa purentaa, voidaan joutua turvautumaan leikkaushoitoon. Tällaisessa ortognaattiskirurgisessa hoidossa leukaa siirretään joko eteen tai taaksepäin. Lisäksi tarvitaan yleensä hampaiden oikomishoito ennen ja jälkeen leikkauksen.