Bulevardin klinikalla on aloittanut uusi Bruno Cacciatoren Bulevardin raskausklinikka, jossa voidaan mm. raskauden alussa selvittää sikiön ja äidin raskaudenajan riskit ja tehdä e4D-ultraäänitutkimus. Lue lisää täältä…

Raskauden toteaminen, alkuraskauden UÄ-tutkimus

Raskauden toteamisessa kotona tehtävät raskaustestit ovat oikein käytettyinä erittäin luotettavia ja useimmilla niistä raskaus voidaan todentaa ensimmäisten pois jäävien kuukautisten aikoihin. Raskauden kesto lasketaan viimeisten kuukautisten ensimmäisestä vuotopäivästä alkaen, ja jos positiivinen raskaustesti tehdään kuukautisten ollessa yhden päivän myöhässä 28 päivän kuukautiskierrossa, on raskauden kesto tuona päivänä 4 + 1 raskausviikkoa. Ultraäänitutkimuksessa voidaan nähdä pieni sikiöpussi kohdussa neljännen raskausviikon lopussa, ja sikiön sydämen syke viidennen raskausviikon lopussa. Jos erityisiä ongelmia ei ole, ultraäänitutkimukseen kannattaa hakeutua aikaisintaan raskausviikoilla 6+, varmimmin viikolla 7.

Alkuraskauden ultraäänitutkimuksessa raskauden kesto määritetään mittaamalla sikiön pääperämitta, CRL (crown-rump-length). On tavallista, että raskauden kesto poikkeaakin kuukautisten perusteella arvioidusta kestosta. Tämä johtuu kuukautiskierron pituuden vaihtelusta – munasolun irtoaminen, ja näin ollen hedelmöittyminen onkin tapahtunut oletettua aiemmin tai myöhemmin.

 Alkuraskauden verinen vuoto

Verinen vuoto on varsin yleinen varhaisraskauden ongelma, sitä esiintyy jopa noin joka viidennessä kliinisesti todetussa raskaudessa. Verisen vuodon taustalla voi olla monia syitä, joista uhkaava tai käynnissä oleva keskenmeno ja keskeytynyt keskenmeno ovat tavallisimpia. Käynnissä olevaan keskenmenoon liittyy tavallisesti melko voimakkaita, kramppimaisia tai kuukautiskivun tyyppisiä alavatsakipuja, ja vuoto on usein runsasta. Kivuttoman, niukan verisen vuodon taustalla saattaa olla keskeytynyt keskenmeno, jossa sikiö on menehtynyt kohtuun, mutta kohtu ei ole vielä spontaanisti alkanut tyhjentyä. Jos kohdussa nähdään pelkkä tyhjä sikiöpussi, voi kyseessä olla ns. tuulimunaraskaus. Jos verisen vuodon ilmettyä kohdussa todetaan elossa oleva sikiö, on raskauden jatkuminen aivan normaalisti mahdollista. Varhaisraskauden verisen vuodon taustalla voi olla myös muita raskauteen liittymättömiä syitä, esim. tulehdukset, jotka voidaan todeta gynekologisessa tutkimuksessa. Toisinaan varhaisraskauden verinen vuoto jää vaille selitystä.

Keskenmeno

Keskenmeno on varsin yleinen tapahtuma, noin 40% kaikista alkaneista raskauksista keskeytyy, usein jo niin varhaisessa vaiheessa, että nainen ei vielä edes ehtinyt tietää olleensa raskaana. Nainen ei omalla toiminnallaan voi aiheuttaa raskauden keskeytymistä varhaisvaiheessa, vaan tavallisimmin keskenmenon taustalla on häiriö sikiön kehityksessä, esim. kromosomipoikkeavuus. Alkuraskauden keskenmenossa kehityshäiriön luonnetta on hyvin vaikea saada selville. Tavallisimmin kyseessä on ei-perinnöllinen, sattumanvarainen tapahtuma. Yhden keskenmenon jälkeen seuraavan raskauden onnistumisen todennäköisyys on yhtä suuri kuin ennen keskenmenoa. Kahden perättäisen keskenmenon jälkeen kolmas raskaus onnistuu hyvin noin 80%:lla, ja kolmen perättäisen keskenmenon jälkeenkin vielä suurella osalla seuraava raskaus päättyy toivottuun lopputulokseen. Onneksi vain harva, noin 1% lasta toivovista naisista, saa kolme perättäistä keskenmenoa. Tällaisessa tilanteessa, parin niin toivoessa, on aihetta jatkoselvittelyihin toistuvien keskenmenojen syyn löytämiseksi. Kun keskenmeno todetaan, se voidaan hoitaa joko lääkkeellisellä kohdun tyhjennyksellä, kohdun imukaavinnalla tai seurannalla.

Alkuraskauden alavatsakipu, kohdunulkoinen raskaus

Jos varhaisraskauden veriseen vuotoon liittyy toispuoleista alavatsakipua, hartiapistosta tai pyörtyminen, saattaa oireiden taustalla olla kohdunulkoinen raskaus. Kohdunulkoista raskautta epäillään, jos raskaustestin ollessa positiivinen ei kohdussa nähdä viitettä raskaudesta, vaikka raskauden keston perustella voitaisiin olettaa jotain jo nähtävän. Kohdunulkoinen raskaus vaatii päivystysluonteista arviota sairaalan poliklinikalla ja hoitovaihtoehtoina on, tilanteesta riippuen, leikkaushoito, lääkehoito tai seuranta.