Vatsanpeitteiden ja kylkien kiristys + vartalon rasvaimu