Bulevardin klinikan potilastietojärjestelmän tietoturva

Viime päivinä eri tiedotusvälineissä on käsitelty paljon potilastietojen ja potilastietojärjestelmien tietoturva-asioita.

Haluamme asiakkailtamme poistaa turvattomuuden tunnetta ja kertoa avoimesti potilastietojärjestelmämme tietoturvasta.
Meidän käyttämässä potilastietojärjestelmässä, on sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille asetetut viranomaisvaatimukset ja se kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäluokkaan A.
Luokan A tietojärjestelmän tietoturvallisuuden arvioi ulkopuolinen taho eli tietoturvallisuuden arviointilaitos.

Meillä on turvallista asioida ja pidämme huolta asiakkaidemme tietoturvasta.