Monthly Archives: October 2020

Bulevardin klinikan potilastietojärjestelmän tietoturva

Viime päivinä eri tiedotusvälineissä on käsitelty paljon potilastietojen ja potilastietojärjestelmien tietoturva-asioita. Haluamme asiakkailtamme poistaa turvattomuuden tunnetta ja kertoa avoimesti potilastietojärjestelmämme tietoturvasta. Meidän käyttämässä potilastietojärjestelmässä, on sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille asetetut viranomaisvaatimukset ja se kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäluokkaan A. Luokan A tietojärjestelmän tietoturvallisuuden arvioi ulkopuolinen taho eli tietoturvallisuuden arviointilaitos. Meillä on turvallista asioida ja pidämme…
Lue lisää »